SLIM regeling

Benut de extra tijd gedurende de coronacrisis om te investeren in personeel. De SLIM regeling biedt het mkb de kans om personeel een leven lang  te ontwikkelen. Investeer met deze regeling nu in personeel en pluk de vruchten in de toekomst.

Nieuwe aanvraag mogelijk vanaf 1 maart 2021
Kijk ook eens op: slimsubsidieregeling.com

slim regeling

Benut de extra tijd gedurende de coronacrisis om te investeren in personeel. De SLIM regeling biedt het mkb de kans om personeel een leven lang  te ontwikkelen. Investeer met deze regeling nu in personeel en pluk de vruchten in de toekomst.

Nieuwe aanvraag mogelijk vanaf 1 maart 2021

Blijven ontwikkelen in het mkb

Via de SLIM regeling word je in de gelegenheid gesteld om te investeren in een leven lang ontwikkelen. Met behulp van onze software, coaches en adviseurs brengen wij dit voor jullie in de praktijk en creeren een leercultuur. Hiervoor  hebben wij drie modules die, afhankelijk van jullie wensen, individueel of gecombineerd inzetbaar zijn. Voor meer informatie over de regeling zelf, ga naar slimsubsidieregeling.com.

Functiehuis

Het fundament van een lerende organisatie is vaak het functiehuis. Hoe verhouden de medewerkers zich tot een functieprofiel, wat is hun rol in de organisatie en past dat eigenlijk wel bij hun talenten?
Helixers’ software helpt je verder.

   Breng het functiehuis in kaart
   Inventariseer talenten
   Creeer een basis voor groei
   Van start met de juiste basis

Systeem voor leren

Met behulp van de Helixers software worden wensen, ambities en mogelijkheden voor iedere werknemer inzichtelijk. Dit wordt vertaald naar ontwikkeldoelen ingebed in een natuurlijke gesprekscyclus en een systeem voor leren.

  Leven lang ontwikkelen
  IMADO-methode
   Persoonlijke ontwikkeldoelen
   Monitoring voortgang

w

Coaching

Individuele begeleiding door professionele coaches voor zowel werknemers als leidinggevenden helpt enorm bij het vormgeven van persoonlijke ontwikkeltrajecten. Weet jij goede intenties om te zetten in concrete acties en resultaat? 

  Meerdere coachgesprekken
   Persoonlijke ontwikkelplannen
   Workshops voor leidinggevenden

   Gemotiveerde werknemers

Bereken nu jouw subsidie!

In onderstaande calculator kun je de gegevens van jullie (mkb) bedrijf invoeren. Vervolgens kies je de verschillende modules waar je gebruik van wilt maken en geef je aan hoeveel coachingsuren je per persoon zou willen hebben. De kosten worden direct doorberekend voor het implementeren van een leven lang ontwikkelen met en zonder behulp van de SLIM subsidieregeling. Zoals je ziet is er veel mogelijk voor een interessant tarief.
Hoeveel werknemers doen er mee met de SLIM subsidie. Minimaal 5.
4
Aantal coachingsuren per persoon
Totaal kosten met én zonder SLIM€ 

Waarom de SLIM regeling?

De SLIM regeling zorgt ervoor dat het personeel zich blijft ontwikkelen en groeit in hun loopbaan. Waarom zou jij als mkb onderneming hier gebruik van maken? En waarom juist in deze periode? Je hebt immers nog genoeg andere zorgen.

1. Duurzame inzetbaarheid

Misschien heb je door de coronacrisis personeel moeten ontslaan. Dit heeft als gevolg dat er minder personeel is, voor hetzelfde aantal werkzaamheden. Je wilt natuurlijk dat jouw personeel is uitgerust met de juiste kennis en vaardigheden om deze werkzaamheden over te nemen. Juist wanneer de zaken weer aantrekken.

Tegelijkertijd kan het zo zijn dat het werk in jullie bedrijfstak blijvend zal veranderen door de gevolgen van de coronacrisis. Ook in deze situatie is het van belang dat er aandacht besteed wordt aan de ontwikkeling en wendbaarheid van het personeel.

Door nu te investeren, wordt personeel klaargestoomd voor de toekomst. 

2. Behoud van personeel

Een medewerker die binnen het bedrijf de kans heeft om te groeien en ontwikkelen, is vaak gemotiveerder en zal zich meer betrokken voelen bij de organisatie. Wanneer een werknemer geen toekomstperspectief ziet en niet meer uitgedaagd wordt, is de kans juist groter dat hij of zij zal vertrekken.

Door het personeel in staat te stellen om een leven lang te ontwikkelen wordt er extra aandacht aan de medewerkers en hun persoonlijke ontwikkeling besteed. Zeker in deze tijden van onzekerheid is er extra behoefte aan deze persoonlijke aandacht.

Het stimuleren van ontwikkeling en persoonlijke coaching zal er daarom voor zorgen dat jouw personeel behouden blijft.

3. Persoonlijke ontwikkeling

De crisis kan ertoe leiden dat er in jullie organisatie (ongewild) tijd over blijft voor andere zaken. Gebruik de tijd die je nu over hebt zinvol door jouw personeel iets extra’s te bieden en ze te ondersteunen bij hun persoonlijke ontwikkeling.

Onderzoek wijst uit dat werknemers hun persoonlijke ontwikkeling heel belangrijk vinden. Alleen vinden ze het lastig om hier invulling aan te geven en zoeken ze naar ondersteuning van bijvoorbeeld hun leidinggevenden en andere professionals.

Helixers ondersteunt leidinggevenden en begeleid werknemers om te zorgen dat persoonlijke ontwikkeling niet alleen blijft bij goede intenties!

Subsidieaanvraag tot €25.000

Voor dit jaar is de aanvraagperiode afgelopen. Vanaf maart 2021 gaat er een nieuwe periode in om je in te schrijven. Wij maken dan een afspraak om jullie specifieke situatie door te nemen en ontzorgen je volledig bij de aanvraag en uitvoering van deze subsidie!

Een leven lang ontwikkelen, hoe?

Investeer vandaag en ontwikkel een leven lang

Ontwikkelingsdoelen zijn vaak vaag en daardoor ook minder behapbaar. Onze software zorgt ervoor dat dit wel het geval is. De werknemer vult eenmalig een online assessment in waar ambities, wensen en mogelijkheden naar voren komen.

Niet alleen de medewerker in kwestie, maar ook een ontwikkelbegeleider in de vorm van een collega of leidinggevende wordt betrokken bij dit proces. Het systeem neemt het online assessment en de input van de begeleider samen  en zorgt dat er werkdocument uitrolt. Dit werkdocument dienst als kapstok voor de vervolggesprekken.

Uit de gesprekken komt een actieplan. Dit actieplan formuleert niet alleen doelen, maar ook de weg er naartoe. De software zorgt ervoor dat deze gesprekken blijven plaatsvinden zodat een HR cyclus ontstaat.

En het creëren van een HR cyclus, dat is belangrijk voor ontwikkeling. Wanneer gesprekken routine worden, blijft een medewerker zich bewust van de einddoelen. Ook wanneer het even niet lukt, helpen deze gesprekken om een ander plan op te stellen om zo alsnog het doel te behalen.

Lukt het niet met alleen de software? Dan kan onze coaching helpen om de doelen te behalen.

Externe hulp voor interne groei

Gesprekken kunnen plaatsvinden met werknemer en een ontwikkelbegeleider, maar soms is dat niet genoeg. Externe professionals kunnen helpen met het opstellen van ontwikkeladvies. Zij houden gesprekken met de werknemer. Deze gesprekken zullen allemaal plaatsvinden in een veilige omgeving waarin het prettig voelt open en eerlijk te zijn. De coach ondersteunt hierbij de medewerker met het kiezen van de juiste ontwikkelingsmogelijkheden. Ook hierbij wordt een (meerjarig) actieplan ingericht en treedt een gesprekscyclus op.

Niet alleen de werknemers worden gecoacht, maar ook leidinggevenden. Er worden workshops gegeven om te vertellen hoe er om wordt gegaan met de software.  Daarnaast wordt uitgelegd hoe een leidinggevende kan helpen bij het behalen van einddoelen.

Leg de bouwstenen voor jouw functiehuis

Inventariseren van functierollen- en profielen doen wij met hulp van iedereen. Werknemers, leidinggevende en HR medewerkers omschrijven hun verwachtingen van een functie. Hierbij horen ook competenties. Wanneer al deze verwachtingen bij elkaar worden gelegd, ontstaan er overeenkomsten en verschillen. Door hierover in gesprek te gaan met elkaar, blijft de juiste functieomschrijving over. Op deze manier draagt iedereen een steentje bij.

Met een functiehuis bouw je een sterk fundament voor de toekomst. Iedere werknemer weet wat er verwacht wordt van hem/haar en weet daardoor ook welke competenties ingezet of verbeterd kunnen worden. Ook wanneer de rol opnieuw ingevuld moet worden.

Een leven lang ontwikkelen, hoe?

SYSTEEM VOOR LEREN

Investeer vandaag en ontwikkel een leven lang

Ontwikkelingsdoelen zijn vaak vaag en daardoor ook minder behapbaar. Onze software zorgt ervoor dat dit wel het geval is. De werknemer vult eenmalig een online assessment in waar ambities, wensen en mogelijkheden naar voren komen.

Niet alleen de medewerker in kwestie, maar ook een ontwikkelbegeleider in de vorm van een collega of leidinggevende wordt betrokken bij dit proces. Het systeem neemt het online assessment en de input van de begeleider samen  en zorgt dat er werkdocument uitrolt. Dit werkdocument dienst als kapstok voor de vervolggesprekken.

Uit de gesprekken komt een actieplan. Dit actieplan formuleert niet alleen doelen, maar ook de weg er naartoe. De software zorgt ervoor dat deze gesprekken blijven plaatsvinden zodat een HR cyclus ontstaat.

En het creëren van een HR cyclus, dat is belangrijk voor ontwikkeling. Wanneer gesprekken routine worden, blijft een medewerker zich bewust van de einddoelen. Ook wanneer het even niet lukt, helpen deze gesprekken om een ander plan op te stellen om zo alsnog het doel te behalen.

Lukt het niet met alleen de software? Dan kan onze coaching helpen om de doelen te behalen.

GA IN GESPREK

Externe hulp voor interne groei

Gesprekken kunnen plaatsvinden met werknemer en een ontwikkelbegeleider, maar soms is dat niet genoeg. Externe professionals kunnen helpen met het opstellen van ontwikkeladvies. Zij houden gesprekken met de werknemer. Deze gesprekken zullen allemaal plaatsvinden in een veilige omgeving waarin het prettig voelt open en eerlijk te zijn. De coach ondersteunt hierbij de medewerker met het kiezen van de juiste ontwikkelingsmogelijkheden. Ook hierbij wordt een (meerjarig) actieplan ingericht en treedt een gesprekscyclus op.

Niet alleen de werknemers worden gecoacht, maar ook leidinggevenden. Er worden workshops gegeven om te vertellen hoe er om wordt gegaan met de software.  Daarnaast wordt uitgelegd hoe een leidinggevende kan helpen bij het behalen van einddoelen.

BOUW EEN FUNDAMENT

Leg de bouwstenen voor jouw functiehuis

Inventariseren van functierollen- en profielen doen wij met hulp van iedereen. Werknemers, leidinggevende en HR medewerkers omschrijven hun verwachtingen van een functie. Hierbij horen ook competenties. Wanneer al deze verwachtingen bij elkaar worden gelegd, ontstaan er overeenkomsten en verschillen. Door hierover in gesprek te gaan met elkaar, blijft de juiste functieomschrijving over. Op deze manier draagt iedereen een steentje bij.

Met een functiehuis bouw je een sterk fundament voor de toekomst. Iedere werknemer weet wat er verwacht wordt van hem/haar en weet daardoor ook welke competenties ingezet of verbeterd kunnen worden. Ook wanneer de rol opnieuw ingevuld moet worden.

Aanmeldformulier

Vul onderstaand formulier in en vraag meer informatie aan over de SLIM regeling. Wij zullen dan spoedig contact met je opnemen om jullie mogelijkheden met betrekking tot deze subsidie door te nemen.

15 + 8 =