NOW 2.0 regeling, wat je als werkgever moet weten

Op 13 augustus 2020

NOW 2.0 regeling, wat je als werkgever moet weten

Op 13 augustus 2020

De NOW-regeling is bedoeld voor werkgevers om hun personeel door te kunnen betalen tijdens de coronacrisis. NOW staat voor Noodmaatregel Overbrugging voor behoud van Werkgelegenheid. Het is een tegemoetkoming in de loonkosten voor bedrijven die ten minste 20% minder omzet hebben behaald tussen begin juni en eind september 2020. Eerder dit jaar kon NOW 1.0 worden aangevraagd voor de maanden maart, april en mei.

Wie kan NOW 2.0 aanvragen?

De NOW 2.0 regeling is bedoeld voor alle Nederlandse werkgevers met werknemers die in Nederland sociaal verzekerd zijn en die minimaal 20% omzetverlies hebben geleden over 4 maanden in het afgelopen jaar. Je kunt ook compensatie aanvragen voor werknemers met een oproepcontract, voor uitzendkrachten en payrollkrachten. Voor grotere bedrijven met meer werkmaatschappijen geldt dat iedere werkmaatschappij met meer dan 20% omzetverlies de regeling kan aanvragen, ook als het moederbedrijf minder dan 20% omzetverlies heeft.

Hoe werkt de regeling?

De regeling is afhankelijk van de hoogte van het omzetverlies. Wanneer een bedrijf bijvoorbeeld helemaal geen omzet heeft gehad krijgen zij 90% van de loonsom gecompenseerd. De omzetdaling wordt berekend over 4 maanden, waarbij je zelf als bedrijf kunt kiezen om deze periode te berekenen vanaf 1 juni, 1 juli of 1 augustus 2020. Heb je deelgenomen aan de NOW 1.0 regeling? Ook dan kun je gebruikmaken van NOW 2.0. Je moet dan een periode kiezen die aansluit op de compensatie die je voor NOW 1.0 hebt ontvangen.

Hoe zit het met overige kosten?

NOW 2.0 is bedoeld om de loonkosten te kunnen doorbetalen, niet om andere kosten te kunnen betalen. Om de loonsom te berekenen wordt het socialeverzekeringsloon als grondslag gebruikt. Dit betekent dat ook andere werkgeverslasten zoals vakantiegeld, pensioen en werkgeverspremies zijn voorzien. Er geldt hierbij per werknemer een maximum van 9.538 euro per maand. Salarissen die hoger zijn dan dit bedrag worden niet vergoed door de regeling.

Klinkt goed, hoe ontvang ik deze compensatie?

Om gebruik te kunnen maken van de NOW 2.0 regeling is het belangrijk om je loonsom en verwachte omzetdaling door te geven aan het UWV. De omzet van 2019 wordt als referentie gebruikt om de omzetdaling te berekenen. Als je voldoet aan alle voorwaarden keert het UWV eerst een voorschot uit, zo snel mogelijk nadat de aanvraag is goedgekeurd. Als het voorschot hoger is dan 100.000 euro heb je een accountantsverklaring nodig. Het UWV doet binnen 52 weken een eindafrekening.

Heeft jouw bedrijf omzetverlies geleden door de coronacrisis? Dan kom je wellicht in aanmerking voor deze regeling. Wil je jouw werknemers helpen bij omscholen naar een andere branche? Vraag dan ons gratis ontwikkeladvies aan.