Het verhaal van Vincent

Op 25 februari 2021

Het verhaal van Vincent

Op 25 februari 2021

Het verhaal van Vincent (28)

Veel van de deelnemers van de adviestrajecten zijn door de coronacrisis hun baan kwijt geraakt. Maar natuurlijk zijn er genoeg mensen die om andere redenen zonder werk zitten. Vincent had zijn twijfels bij zijn vorige baan en nam een sabbatical. Inmiddels is hij op zijn plek bij zijn nieuwe baan.

Voor hij het traject begon, werkte Vincent als consultant bij een adviesbureau in circulaire economie. “Ik had zo mijn gedachten over die baan en de doelen die we nastreefden. Daarbij komt ook dat het een kleine start-up is waar dus minder aandacht wordt besteed aan persoonlijke ontwikkeling en evaluatie.” Een adviestraject sloot precies aan bij zijn wens voor persoonlijke ontwikkeling. “Het leek me daarom een goed moment om een dergelijk traject te doen.” Met die gedachten en de twijfels over zijn baan, besloot hij na het zien van een online advertentie gebruik te maken van de regeling.

“Het leek me goed om eerst eens tijd te besteden aan het vinden wat bij me past. Het traject zou deze vragen moeten beantwoorden,” legt Vincent uit. Hij had al op eigen initiatief besloten om een sabbatical te nemen. Nu was dan een uitstekend moment om daarnaast ook een ontwikkeltraject te volgen. “Er was veel ruimte voor flexibiliteit zodat we bezig konden gaan met wat bij mij past. Zo hoefde ik geen verplichte stappen te doorlopen over dingen waar ik geen vraag naar had. Op die manier konden we vrij snel aan de slag met wat voor mij op dat moment relevant was.”

“Ik had niet verwacht dat het zo psychologisch en persoonlijk zou zijn.”

Onverwachte uitslag

De combinatie van de verschillende tests met de opvolgende gesprekken heeft Vincent als waardevol ervaren. “Het is fijn om bewust en actief na te denken over de dingen die je doet. Waarom doe je dingen wel of juist niet, wat past bij me en waar ben ik goed in? Om dat samen met iemand te bespreken die daar verstand van heeft, is heel prettig.” Hij geeft daarbij zijn coach ook de nodige credits. “Ik vond het heel knap dat mijn coach de juiste vragen wist te stellen. Het lijkt me lastig om een nieuw verhaal te horen en daar gelijk een steekhoudende analyse op los te laten, maar dat lukte haar.”

Vincent is misschien niet tot grootse ontdekking gekomen, maar hij is zeker tot inzichten gekomen die hij meeneemt. “Ik ben tot de realisatie gekomen dat er dingen zijn waar ik van nature gewoon goed in ben, in plaats van waar moet ik goed in zijn. Dat zijn hele relevante factoren om je keuzes op te baseren.” In het tweede deel van zijn traject ging hij dan ook aan de slag om concreet richting te geven aan een nieuwe baan. “Die vacatureportal was hierbij wel heel erg praktisch. Dat is echt een soort verzamelbak van alle vacatures.”

“Ik hoop dat het mensen motiveert om te kijken naar welke sectoren er wel vraag is.”

Opleiding tot onderwijsassistente

Gedurende zijn traject ging hij op zoek naar een nieuwe baan en die heeft hij ook gevonden. Hij merkte door het traject dat hij meer behoefte had aan gelijkheid tussen collega’s en dat vond hij bij zijn nieuwe bedrijf. “Ik werk nog steeds als consultant, maar dan bij een bedrijf met een bredere focus en een andere organisatiecultuur. In mijn vorige baan was ik een junior en de ander senior. Hier zijn we gelijken en kunnen we wat van elkaar leren.” Ook had hij tijdens zijn sabbatical in het buitenland ervaring opgedaan met alternatieve landbouw- en ontwikkelmethodes. Het bleek dat hij deze kennis graag wilde gebruiken bij een nieuwe baan. “Dit adviesbureau doet, net zoals mijn voorgaande baan, transitietrajecten in de circulaire economie, maar doet ook aan landbouwtransitie. De visie en de opdrachten zijn anders. Ik ben tot de conclusie gekomen dat dit de combinatie is die mij past en die heb ik gevonden.” Hij ziet in dat hij zich erg gelukkig mag prijzen dat hij in deze tijden die geschikte baan heeft gevonden. “Ik durf wel te stellen dat ik inderdaad mijn doel van dit traject wel heb bereikt.”

Vincent was op zoek naar persoonlijke ontwikkeling en heeft het gevonden.“Het is goed dit soort trajecten vaker en bewuster te doen. Ik ben blij dat mijn nieuwe werkgever hier ook actief mee bezig is.” Hij vindt een dergelijk traject dan ook raadzaam voor een breed scala aan mensen. “Zeker in een tijd als nu. Of je nu noodgedwongen thuis zit of zelf het besluit neemt iets anders te doen, het is heel relevant om te weten waar je goed in bent en daarop je keuze te baseren.” Hoewel hij zelf vrij jong is, vindt hij het traject niet leeftijdsgebonden. “Je bent nooit te oud om te leren.” En dat zijn wij volledig met hem eens.