Docent algemene vakken voortgezet onderwijs

Op 11 november 2020

Docent algemene vakken voortgezet onderwijs

Op 11 november 2020

Docent algemene vakken voortgezet onderwijs

Je geeft les op middelbare scholen in de standaard vakken als Nederlands, Engels, Maatschappijleer, lichamelijke opvoeding of culturele kunstzinnige vorming (CKV). Als tweedegraads docent mag je lesgeven op het vmbo, onderbouw havo en onderbouw vwo. Met een eerstegraads onderwijsbevoegdheid mag je ook lesgeven op de bovenbouw.

Gemiddelde salaris

€3500 bruto

Vooropleiding

hbo docentenopleiding (tweedegraads, daarna kun je eerstegraads behalen). Of na het afronden van wo studie voor bijvoorbeeld Nederlands, Engels et cetera kun je in één jaar je lerarenbevoegdheid halen middels een educatieve master.

Kosten opleiding

 • hbo lerarenopleiding (Engels, Nederlands etc.), particulier: gemiddeld  €9000 euro voor de gehele opleiding. Duurt 4 jaar. 
 • hbo lerarenopleiding, openbaar: het collegegeld wordt jaarlijks wettelijk vastgesteld. Voor 2020 is dit bedrag €2.143. De opleiding duurt 4 jaar. Afhankelijk van of je al eerder een bachelordiploma hebt afgerond, betaal je ook instellingskosten.
 • wo educatieve master, openbaar: het collegegeld wordt jaarlijks wettelijk vastgesteld. Voor 2020 is dit bedrag €2.143. De opleiding duurt 1 jaar. Afhankelijk van of je al eerder een masterdiploma hebt afgerond, betaal je ook instellingskosten.

Enkele taken

 • Lessen voorbereiden
 • Toetsen nakijken
 • Overdragen van kennis
 • Scholieren begeleiden en soms ook opvoeden

Competenties

 • Assertief
 • Coachen
 • Leidinggeven
 • Stressbestendig
 • Zelfvertrouwen